Πρόγραμμα – ΕΛΕΛ

Το πρόγραμμα των Ελεύθερων Ελλήνων είναι καθαρά πατριωτικό και ριζοσπαστικό. Η βασική του φιλοσοφία είναι: ” Πρώτα η Ελλάδα και οι Έλληνες ” . Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της χώρας, πολιτικά, οικονομικά αλλά και πολιτιστικά, θεσπίζοντας και εφαρμόζοντας νόμους που αποσκοπούν στο κοινό συμφέρον. Για να επιτευχθεί όμως ένα τέτοιο πατριωτικό πρόγραμμα χρειάζετε την συνεισφορά όλων των Ελλήνων, του εσωτερικού και του εξωτερικού. Βασικός παράγοντας επιτυχίας: ¨Τέλος ο εγωκεντρισμός¨. Το πρόγραμμα των Ελεύθερων Ελλήνων χωρίζεται στις εξής κατηγορίες:

Οικονομία, Παιδεία, Εθνικά, Πολιτιστικά, Νομοθετήματα, Δικαστικό σώμα, Σώματα Ασφαλείας, Οικογένεια, Θρησκεία, Δημόσιος Τομέας, Ιδιωτικός Τομέας, Τραπεζικό σύστημα, Φορολογικό Σύστημα, ΜΜΕ