Ο κατάλογος των βιβλίων που έδινε ο Λιαντίνης στους φοιτητές του

  Α. Για τα Νέα Ελληνικά 1. Πολίτου Ν., Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού. 2. Σολωμού Δ., Άπαντα. Επιμέλεια – Σημειώσεις υπό Λίνου Πολίτη. Τόμοι 2 + Παράρτημα. 3. Καβάφη Κ., Ποιήματα. Επιμ. Γ. Π. Σαββίδη. Τόμοι 2….

Περισσότερα...